SKODA CUP 2024

Pořadatel:  CK DACOM PHARMA KYJOV,        Spolupořadatel: Město Kyjov www.ckdacomkyjov.cz
Termín:16.6.2024 od 14:30 hodin
Místo konání:Žádovice 1, 69649 Žádovice, Česko (Kulturní dům – Kancelář závodu)
Ředitel závodu:Vladimír Hušek                            tel: 607 547 987
Velitel trati:Antonín Kostiha                         tel: 605 359 854
Hlavní rozhodčí:Richard Kratochvíl                     tel: 606 931 250
Přihlášky:Do 13.6.2024 12:00 na https://csc.sportsoft.cz Z důvodu omezení maximálního počtu startujících na 176 jezdců, budou upřednostněni jezdci s českou licencí. Zahraniční týmy doplní startovní pole do počtu 176 podle data přihlášek. Přihlášení na místě není možné. Týmy, které se na startovní listinu nevejdou, budou o tomto informováni elektronicky pořadatelem nejpozději 48 hodin před startem závodu.
Prezentace:Prezentace a výdej startovních čísel: Místo: Kulturní dům – Žádovice 1, 69649 Žádovice Čas: Od 11:00 – 12:30
Kancelář závodu:Od: 11:30 – 12:30               Místo:  Kulturní dům, Žádovice 1, 69649 Žádovice Od: 14:30 – konce závodu  Místo:  Kulturní dům,  Žádovice 1, 69649 Žádovice Vracení startovních čísel a výběr cen: Žádovice 1, 69649 Žádovice
Start. čísla a čipy:Zádová startovní čísla spolu s čipy je každý závodník povinen po skončeném závodě vrátit v kanceláři závodu. Místo: Žádovice 1, 69649 Žádovice  Za ztrátu nebo poškození čipu bude účtován poplatek 3 000 Kč.
Technická porada:Místo: Žádovice 1, 69649 Žádovice Čas: 13:00
Startovné:On-line platba ve výši 500 Kč při přihlášení. Platba na místě není možná.
Podmínky startu:Podmínkou účasti je platná závodní licence na rok 2024. Účastnit se mohou závodníci kategorie ELITE a U23 a tyto kategorie startují společně.   Podle článku pravidel a ČSC silnice S0113 smí startovat kontinentální týmy UCI registrované u ČSC, regionální a klubové týmy, národní výběry a mix týmy. Jezdci UCI World Team a UCI Pro Team mohou startovat pouze v národním výběru. Kromě těchto týmů mohou startovat také UCI kontinentální týmy ze sousedních zemí (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko), a to za následujících podmínek: 1. musí požádat ČSC o povolení startu v rámci závodu ČP 2. mohou startovat s počtem 1 – 10 závodníků 3. vztahují se na ně stejná pravidla jako na týmy registrované u ČSC (startovné, atd.)
              Startují:Muži kategorie ELITE a U23
Trasa závodu:          Okruh: Žádovice, Ježov, Skalka, Labuty, Vřesovice, Osvětimany, Ježov, Žeravice, Žádovice Délka okruhu: 20,8 km Start a cíl: Žádovice 1, 69649 Žádovice, Česko Počet okruhů: 8
Předpis:Závod se koná dle platných pravidel ČSC pro závody na silnici, ustanovení rozpisu ŠKODA CUP 2024 – ČP na silnici Elite a U23 a ustanovení tohoto rozpisu závodu. Všichni účastníci závodu startují na vlastní nebezpečí a náklady, a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, policie a rozhodčích. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu, a to z důvodů nepředvídatelných okolností.
Účast na pódiu:Absolutní pořadí 1. – 3., pořadí kat U23 1. – 3. Vedoucí závodník, nejlepší závodní U23, nejlepší nováček roku
  Vyhlášení výsledků:  První tři závodníci v celkovém pořadí; vítěz vrchařské soutěže, vítěz sprinterské soutěže, vedoucí závodník kategorie Elite, vedoucí závodník kategorie U23, vedoucí závodník kategorie Nováček roku. Ceny dle rozpisu ČP2024. Vyhlášení v prostoru cíle do 15 minut po dojezdu prvního závodníka.
Lékař závodu:Ondřej KARPÍŠEK,            Tel: +420 605 446 901
Nemocnice v okolí:Nemocnice Kyjov               Tel: +420 518 601 111
Doping:Dopingová kontrola bude prováděna dle pravidel UCI a antidopingového výboru ČR v předem vyhrazených prostorách na v Kulturním domě v Žádovicích.  
Další ustanovení:Závodník se ztrátou 5 minut na peloton bude ze závodu odvolán a nebude klasifikován.
Mech. Vozidla:Pořadí mechanických vozidel bude určeno na poradě. Konvojová čísla se budou vydávat po předložení platné licence ČSC pro rok 2024.
Radiotour:Radiotour bude vysílat na frekvencích UHF: CH1: 448,490 MHz
Výdej vysílaček:V kanceláři závodu
Pevný bufet:Sil. 4228 – Žádovice
Zelená zóna:Sil. 422 –  Žádovice
Podpisové archy:V prostoru startu 1 hodinu a 10 min. před startem a podpisy budou ukončeny 10 min. před startem.
GDPR:Účastník závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely evidence na startu a v cíli. Činnost na závodě bude audio-vizuálně dokumentována (publikování fotografií a videí) v rámci jeho redakční a propagační činnosti.
Trasa závodu
Profil
Poslední 3 km

Napsat komentář