BRILON CUP 2024

Závod se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje a starosty Města  Kyjova Mgr. Františka Lukla a poslance parlamentu České republiky Mgr. Martina Hájka.

Pořadatel:  Ck Dacom Pharma Kyjov z.s., Spolupořadatel: Město Kyjov
www.ckdacomkyjov.cz
Termín:16.6.2024, od 9.00 hodin
Místo konání:Žádovice 1, 69649 Žádovice, Česko
Ředitel závodu:Vladimír Hušek                            tel: 607 547 987
Velitel trati:Antonín Kostiha                         tel: 605 359 854
Hlavní rozhodčí:Petr Glogar                                tel: 702 163 673
Přihlášky:Do 13.6.2024 12:00 na https://cycling.sportsoft.cz/ Součástí přihlášení je úhrada startovného, přihlášení nabývá platnosti po úhradě startovného. Provedením platby se rozumí připsání finanční částky (startovného) na účet pořadatele. Platbu je možné provést on-line platební kartou. Závodník, který neprovede úhradu startovného do termínu uzávěrky přihlášek, bude považován za nepřihlášeného. Přihláška na místě s navýšením 100 % nejpozději 90 minut před startem závodu, nikoliv kategorie! Na místě se může přihlásit jen nespecifikovaný omezený počet startujících. Proto se přihlašujte přes   https://cycling.sportsoft.cz/  
Prezentace:Kde: Sokolovna Kyjov   Kdy: 15.6.2024 od 9:00 – 17:00 v případě sobotního i startu.                                          Kdy: 15.6.2024 od 13:00 – 17:00 v případě pouze nedělního startu. Emailem na: abukkr@gmail.com  (do 15.6.17:00)
Kancelář závodu:Kde: Sokolovna Kyjov               Kdy: 15.6.2024 od 13:00 – 17:00 Kde: Kulturní dům Žádovice     Kdy: 16.6.2024 od 07:30 – do konce závodu  
Start. čísla a čipy:Startovní čísla spolu s čipy je každý závodník povinen po skončeném závodě vrátit v kanceláři závodu.  Za ztrátu nebo poškození čipu bude účtován poplatek 3 000 Kč. Výdej startovních čísel probíhá: Kde: Sokolovna Kyjov               Kdy: 15.6.2024 od 13:00 – 17:00 Kde: Kulturní dům Žádovice     Kdy: 16.6.2024 od 07:30 – 08:00 (pouze odprezentování závodníci)  
Technická porada:Kde: Kyjovský Pivovar – Komenského třída 596, Kyjov Kdy: SOBOTA 15.6.2024 v 19:00 hodin Při neúčasti zástupce týmu na poradě nebude tomuto týmu umožněno vyzvednutí konvojového čísla.                    
Startovné:On-line platba ve výši: Žáci, Žákyně                     250 Kč Kadeti, Kadetky                400 Kč Junioři, Juniorky a Ženy   400 Kč Závodníci nepřihlášení v řádném termínu uhradí startovné + manipulační poplatek ve výši 100% startovného.  
Podmínky startu:V Českém poháru mládeže a žen mohou startovat všichni řádně přihlášení závodníci  ročníku narození pro danou kategorii, kteří jsou vybaveni platnou licencí pro rok 2024.    
  Trasa závodu:  Okruh: Žádovice, Ježov, Skalka, Labuty, Vřesovice, Osvětimany, Ježov, Žeravice, Žádovice Délka okruhu: 20,8 km Start a cíl: Žádovice 1, 69649 Žádovice, Česko Starty jednotlivých kategorií upřesníme na poradě.  
Předpis:Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC, ustanovení rozpisu BRILON CUP 2024 – ČP mládeže a žen na silnici a ustanovení tohoto rozpisu. Závod se jede v režimu částečné uzavírky komunikací. Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí a náklady, a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, policie a rozhodčích.   Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu, a to z důvodů nepředvídatelných okolností.  
Vyhlášení výsledků:První tři závodníci v každé kategorii.  
Lékař závodu:Ondřej KARPÍŠEK,            Tel: +420 605 446 901
Nemocnice v okolí:Nemocnice Kyjov               Tel: +420 518 601 111  
Doping:Dopingová kontrola bude prováděna dle pravidel UCI a antidopingového výboru ČR v předem vyhrazených prostorách v Kulturním domě v Žádovicích.  
Další ustanovení:Závodník se ztrátou 5 minut na peloton bude ze závodu odvolán a nebude v cíli závodu klasifikován.  
Mech. Vozidla:Pořadí mechanických vozidel bude určeno na poradě dle aktuálního pořadí ČP a celoročního Rozpisu BRILON CUP 2024. Konvojová čísla se budou vydávat po předložení platné licence ČSC pro rok 2024 a doložení vlastní vysílačky. Čísla na mechanické vozy se rozdávají a losují na poradě 15.6.2024 v 19:00. Vyzvednutí čísla mimo poradu není možné. Oddíl, který nebude mít vlastní radiostanici nemá nárok na mechanický vůz.  
Radiotour:Radiotour bude vysílat na frekvencích UHF: CH1: 448,490 MHz, CH2: 448,570 MHz, CH3: 448,610 MHz.  
Pevný bufet:Sil. 4228 – Žádovice
Zelená zóna:Sil. 422 – Žádovice  
Podpisové archy:Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů, které budou vystaveny nejméně 30 minut před startem v prostorách startu. Ukončení podpisů je 10 minut před startem dané kategorie.  
Sprchy:Fotbalové hřiště Žádovice
 GDPR:Účastník závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely evidence na startu a v cíli. Činnost na závodě bude audio-vizuálně dokumentována (publikování fotografií a videí) v rámci jeho redakční a propagační činnosti.
 

Napsat komentář