CARLA CUP 2023

Pořadatel:  Ck Dacom Pharma Kyjov z.s www.ckdacomkyjov.cz
Termín:13.5.2023, 11:00 hodin
Místo konání:Kyjov ul. Komenského třída
Ředitel závodu:Vladimír Hušek                            tel: 607 547 987
Velitel trati:Vladimír Lazar                           tel: 777 288 833
Hlavní rozhodčí:Richard Kratochvíl                     tel: 606 931 250
Přihlášky:Do 11.5.2023 do 12:00 na https://csc.sportsoft.cz Součástí přihlášení je úhrada startovného, přihlášení nabývá platnosti po úhradě startovného. Provedením platby se rozumí připsání finanční částky (startovného) na účet pořadatele. Platbu je možné provést on-line platební kartou. Závodník, který neprovede úhradu startovného do termínu uzávěrky přihlášek, bude považován za nepřihlášeného. Přihláška na místě s navýšením 100 % nejpozději 1,5 hod před startem závodu.  
Prezentace:Kde: Sokolovna tř. Komenského 689, 697 01 Kyjov – od 9:00 hodin. Výdej startovních čísel končí nejpozději 60 minut před startem kategorie!
Kancelář závodu:Kde: Sokolovna Kyjov   Kdy: 13.5.2022 od 9:00 – do konce závodu  
Start. čísla a čipy:Zádová startovní čísla spolu s čipy je každý závodník povinen po skončeném závodě vrátit v kanceláři závodu. V případě startu v neděli 14.5.2022 startovní čísla pro účastníky Brilon Cup zůstávají. Za ztrátu nebo poškození čipu bude účtován poplatek 3 000 Kč.
Technická porada:Kde: Pivovar Kyjov Kdy: 13.5.2022 v 9:30 hodin.
Startovné:On-line platba ve výši: Žáci, Žákyně                    250 Kč Kadeti, Kadetky                400 Kč Junioři, Juniorky a Ženy   400 Kč Platba na místě: Muži a příchozí                400 Kč
Podmínky startu:V Carla kriterijní lize 2023 mohou startovat všichni řádně přihlášení závodníci ročníku narození pro danou kategorii, kteří jsou vybaveni platnou licencí pro rok 2023. Muži: Všichni s platnou licencí pro rok 2023 Příchozí: Všichni řádně přihlášení s kolem v dobrém technickém stavu a přilbou
Startují: 
  Trasa závodu:  Městský okruh ulicemi Komenského, Dobrovského, Nádražní. Okruh je dlouhý 1600 m. Okruh bude uzavřen pro veřejnou dopravu od 10:00 do 12:50; od 13:10 do 15:20 a od 15:35 do 18:00. Časy se mohou lišit v závislosti na průběhu závodu. Okruh zavírá automobil pořadatele s červeným praporkem a otevírá automobil s Šachovnicovým praporem)  
Předpis:Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC, ustanovení rozpisu Carla CUP 2023 a ustanovení rozpisu tohoto závodu. Všichni účastníci závodu startují na vlastní nebezpečí a náklady, a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, policie a rozhodčích. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu, a to z důvodů nepředvídatelných okolností.
Vyhlášení výsledků:První tři závodníci 15 min. po dojezdu kategorie v prostoru startu.  
Účast na pódiu:První tři závodníci v každé kategorii.
Ceny:Muži          1. místo 5000,-   2. místo 3000,-   3. místo 1000,-   4. místo 800,-   5. místo 500,-
Ženy         1. místo 1500,-   2. místo 1000,-   3. místo 800,-   4. místo 500,-   5. místo 300,-
Junioři      1. místo 1200,-   2. místo 800,-     3. místo 600,- Juniorky   1. místo 1000,-   2. místo 800,-     3. místo 500,-
Kadeti      1. místo 1000,-   2. místo 700,-     3. místo 500,- Kadetky   1. místo 800,-   2. místo 500,-     3. místo 300,-
Ostatní kategorie věcné ceny  
Lékař závodu:Bude upřesněn na poradě závodu.
Nemocnice v okolí:Nemocnice Kyjov               Tel: +420 518 601 111
Doping:Dopingová kontrola bude probíhat dle pravidel UCI a AVČR. Místo bude upřesněno na poradě.
Další ustanovení:Závodník se ztrátou jednoho kola na čelo závodu bude ze závodu odvolán a nebude klasifikován. Je přísný zákaz vykonávat potřebu mimo místa k tomu určená, což jsou toalety. Je přísný se rozjíždět se po okruhu v průběhu závodu. Okruh bude otevřen pro rozjíždění od 10:00 do 10:50. Při rozjíždění mimo okruh prosím upozorněte své svěřence, že Jsou v plném provozu a musí dbát silničním předpisům. Je zakázána jízda po chodníku! Za porušení může být závodník vyloučen ze závodu bez nároku na vrácení startovného a pokutován MP a PČR.
Neutralizace:     Mechanická pomoc:V případě pádu nebo uznané nehody má závodník nárok na 1 okruh neutralizace v prostoru depa. Závodník po neutralizaci nesmí nastoupit do posledního kola závodu. V takovém případě bude závodník klasifikován na pořadí, které mu náleží dle počtu bodů, které získal v průběhu závodu. Pevné depo v prostoru startu a cíle
Podpisové archy:Nejsou
GDPR:Účastník závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely evidence na startu a v cíli. Činnost na závodě bude audio-vizuálně dokumentována (publikování fotografií a videí) v rámci jeho redakční a propagační činnosti.

Schváleno zástupcem silniční komise ČSC dne 20.4.2023
V/2023/14/1

                                                                                                                      Ondřej Vačkář

Napsat komentář