Hygienická opatření – Covid-19

Bude průběžně aktualizováno!

Aktualizováno: 9.6.2021 – Nově 21. od podání první dávky očkování, Antigenní test si můžete provést sami! Nový formulář selfreporting. Jako pořadatel budeme uschovávat pouze vyplněný selfreporting, nikoliv výsledky testů, kopie očkování či potvrzení, že jste onemocnění prodělali (Tyto dokumenty však mějte sebou, pro kontrolu).

Pořádání těchto sportovních akcí bude probíhat v souladu s níže uvedenými závaznými hygienicko-protiepidemickými podmínkami, pravidly pro konání sportovních soutěží v době pandemie onemocnění COVID-19 vydanými Národní sportovní agenturou.

 1. Závody se konají bez přítomnosti diváků
 2. Nebudou otevřeny šatny ani sprchy
 3. Všichni účastníci akce jsou povinni nosit prostředky k ochraně dýchacích cest – respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Tato povinnost se nevztahuje na závodníky a rozhodčí v průběhu závodu. 
 4. Závodníci včetně personálu musí odevzdat vyplněný dotazník. Předložit potvrzení o negativním PCR či antigenním testu, potvrzení o očkovaní, nebo o prodělání nemoci dle následujících podmínek, pro kontrolu. (Jako pořadatel tyto dokumente nemůžeme uchovávat)

  A) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  B) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  C) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 21 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  D) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba ne více než 180 dnů.
 5. Závodníci, kteří absolvovali kritérium v sobotu nebo si v sobotu vyzvedli startovní číslo s čipem, nemusí znovu předkládat výsledek testu a selfreporting formulář. Závodníci, kteří se budou registrovat v neděli, odevzdají při prezentaci v kanceláři závodu selfreporting formulář a předloží potvrzení o negativním testu. Na základě toho jim bude vydáno startovní číslo a čip.
 6. Závodníci včetně personálu odevzdají v kanceláři závodu vyplněný selfreporting formulář – viz příloha. Závodníci, kteří absolvovali kritérium v sobotu nebo si v sobotu vyzvedli startovní číslo s čipem, nemusí znovu předkládat výsledek testu a selfreporting formulář.
 7. Závodníci, kteří se budou registrovat v neděli, odevzdají při prezentaci v kanceláři závodu selfreporting formulář a předloží potvrzení o negativním testu. Na základě toho jim bude vydáno startovní číslo a čip.
 8. Ihned po dojezdu každé kategorie bude následovat vyhlášení vítězů v prostoru cílové rovinky. Poté musí závodníci a jejich doprovod opustit závodiště tak, aby mohl sportovní program pokračovat a nebyl překročen maximální povolený počet osob.
 9. ŠKODA CUP Elite/U23 – v zahraničních týmech je počet závodníků omezen na 6 závodníků dle pravidel ŠKODA CUPU.


Tato opatření jsou platná dokud se nezmění :-D…

Napsat komentář