BRILON CUP 2023

Pořadatel:  Ck Dacom Pharma Kyjov z.s.
www.ckdacomkyjov.cz
Termín:14.5.2023, od 9.00 hodin
Místo konání:Třída Komenského 689/59, Kyjov 697 01 (Sokolovna – Kancelář závodu)
Ředitel závodu:Vladimír Hušek                            tel: 607 547 987
Velitel trati:Vladimír Lazar                           tel: 777 288 833
Hlavní rozhodčí:Petr Pluhař                                tel: 605 417 807
Přihlášky:Do 11.5.2023 12:00 na https://cycling.sportsoft.cz/registrace/ Součástí přihlášení je úhrada startovného, přihlášení nabývá platnosti po úhradě startovného. Provedením platby se rozumí připsání finanční částky (startovného) na účet pořadatele. Platbu je možné provést on-line platební kartou. Závodník, který neprovede úhradu startovného do termínu uzávěrky přihlášek, bude považován za nepřihlášeného. Přihláška na místě s navýšením 100 % nejpozději 90 minut před startem závodu, nikoliv kategorie! Na místě se může přihlásit jen nespecifikovaný omezený počet startujících. Proto se přihlašujte přes   https://cycling.sportsoft.cz/registrace/  
Prezentace:   Online prezentace:Kde: Sokolovna Kyjov   Kdy: 13.5.2023 od 9:00 – 17:00 v případě sobotního i nedělního startu.                                          Kdy: 13.5.2023 od 13:00 – 17:00 v případě pouze nedělního startu. mailem na: abukr@gmail.com  (do 13.5. 15:00 – 17:00) ve výjimečných případech a pouze pro nedělní start.  
Kancelář závodu:Kde: Sokolovna Kyjov     Kdy: 13.5.2023 od 13:00 – 17:00 Kde: Sokolovna Kyjov     Kdy: 14.5.2023 od 07:30 – do konce závodu  
Start. čísla a čipy:       Výdej startovních čísel:Startovní čísla spolu s čipy je každý závodník povinen po skončeném závodě vrátit v kanceláři závodu, nebo v místě cíle na adrese: přízemí ŽS J.A. Komenského Újezd 990/2 Kyjov.  Za ztrátu nebo poškození čipu bude účtován poplatek 3 000 Kč.   Pouze v případě, že závodník startuje jen v nedělním závodě. Startovní čísla ze sobotního kritéria zůstávají i pro nedělní závod. Kde: Sokolovna Kyjov    Kdy: 13.5.2023 od 13:00 – 17:00 Kde: Sokolovna Kyjov    Kdy: 14.5.2023 od 07:30 – 08:00 (pouze odprezentování závodníci)  
Technická porada:Kde: Kyjovský Pivovar – Komenského třída 596, Kyjov Kdy: SOBOTA 13.5.2023 v 19:00 hodin Při neúčasti zástupce týmu na poradě nebude tomuto týmu umožněno vyzvednutí konvojového čísla.  
Startovné:On-line platba ve výši: Žáci, Žákyně                     250 Kč Kadeti, Kadetky                400 Kč Junioři, Juniorky a Ženy   400 Kč Závodníci nepřihlášení v řádném termínu uhradí startovné + manipulační poplatek ve výši 100% startovného.  
Podmínky startu:V Českém poháru mládeže a žen mohou startovat všichni řádně přihlášení závodníci  ročníku narození pro danou kategorii, kteří jsou vybaveni platnou licencí pro rok 2023. V případě sjednocení jednotlivých kategorií budou body uděleny dle redukovaného pořadí (tzn. prvních 50/30 v každé kategorii). V případě nízkého počtu přihlášených dívek (méně než 15), budou tyto kategorie sloučeny s chlapci.

Startují:

  Trasa závodu:  Okruh: Kyjov, Hýsly, Moravany, Kostelec, Kyjov Délka okruhu: 13,6 km Slavnostní start: Třída Komenského 689/59 Kyjov Ostrý start: ZŠ J.A. Komenského Újezd 990/2 Kyjov Cíl: ZŠ J.A. Komenského Újezd 990/2 Kyjov  
Předpis:Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC, ustanovení rozpisu Billon CUP 2023 a ustanovení rozpisu tohoto závodu. Všichni účastníci závodu startují na vlastní nebezpečí a náklady, a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, policie a rozhodčích. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu, a to z důvodů nepředvídatelných okolností. V případě přestupků bude postupováno dle tabulky trestů ČSC.  
Vyhlášení výsledků:První tři závodníci v každé kategorii.  
Účast na pódiu:Do 15 min. po dojezdu prvního závodníka dané kategorie.
Ceny:Ženy         1. místo 1500,-   2. místo 1000,-   3. místo 800,-   4. místo 500,-   5. místo 300,- Junioři      1. místo 1200,-   2. místo 800,-     3. místo 600,- Juniorky   1. místo 1000,-   2. místo 800,-     3. místo 500,- Kadeti      1. místo 1000,-    2. místo 700,-      3. místo 500,- Kadetky    1. místo 800,-    2. místo 500,-      3. místo 300,-   Ostatní kategorie – věcné ceny  
Lékař závodu:Bude upřesněn na poradě závodu.
Nemocnice v okolí:Nemocnice Kyjov               Tel: +420 518 601 111  
Doping:Antidopingová kontrola bude probíhat dle pravidel UCI a AVČR v areálu ZŠ J.A. Komenského Újezd 990/2 Kyjov  
Další ustanovení:Závodník se ztrátou 10 minut na peloton nebo jednoho kola na čelo závodu bude ze závodu odvolán a nebude v cíli závodu klasifikován.  
Mech. Vozidla:Čísla na mechanické vozy se rozdávají a losují na poradě 13.5.2023 v 19:00. Vyzvednutí čísla mimo poradu není možné. Oddíl, který nebude mít vlastní radiostanici nemá nárok na mechanický vůz.  
Radiotour:Radiotour bude vysílat na frekvencích UHF: CH1: 448,490 MHz, CH2: 448,570 MHz,
Pevný bufet:Ulice Újezd
Zelená zóna:Ulice Brandlova  
Podpisové archy:V prostoru startu 45 min. před startem kategorie. Podpisy budou ukončeny 10 min. před startem kategorie.
GDPR:Účastník závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely evidence na startu a v cíli. Činnost na závodě bude audio-vizuálně dokumentována (publikování fotografií a videí) v rámci jeho redakční a propagační činnosti.

Trasa závodu:

Výškový profil:

Poslední 3 km

Napsat komentář