ŠKODA CUP 2020

 Pořadatel:                             CK DACOM PHARMA KYJOV, ČSC, MĚSTO KYJOV

Termín:                           Neděle 27.9.2020 , 14:30 hodin

  Místo konání:               Kyjov, Masarykovo náměstí.

Ředitel závodu:              Vladimír Hušek   

Manažer závodu:           Jakub Kratochvíla

Velitel trati:                    Jméno: Pavel Gruber

Hlavní rozhodčí:             Jméno:         Tel:

Přihlášky:                        do:  24.9.2020 12:00              na webu: https://csc.sportsoft.cz/

Kancelář závodu:           27.9.2020 od 11:00 do konce závodu
kde:MKSMasarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

Výdej st. čísel:                   V kanceláři závodu od 11:30 do 12:30

Porada:                           od:            13:30  
kde:          MKS Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

Startovné:                       Viz rozpis ČP 2020 http://www.ceskysvazcyklistiky.cz/files/rozpis/122_rozpis-cp-elite-2020.pdf

Podmínka startu:           Platná licence národní cyklistické federace pro rok 2020.

Startují:                           Muži Elite a U23

Trať závodu:                 Start: 14:30 Masarykovo náměstí Kyjov

                                      Okruhy: Kyjov, Kostelec, Kyjov

                                      Délka okruhu:        9,5km

                                      Počet okruhů:       13

                                      Terén:                    Zvlněný

                                      Délka závodu:        123,5 Km

                                      Mapa a výškový profil uveden v příloze níže.

Předpis:                          Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC, ustanovení rozpisu ČP elite a U23 na silnici 2020 a ustanovení tohoto rozpisu závodu. Všichni účastníci závodu startují na vlastní nebezpečí a náklady, a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, policie a rozhodčích.

Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu, a to z důvodů nepředvídatelných okolností.

  Vyhlášení výsledků:      Ceny dle rozpisu ČP 2020. Vyhlášení 15 minut po průjezdu vítěze   cílem.

Zdravotní zajištění:        Nemocnice: Nemocnice Kyjov    Tel: +420 518 601 111

Lékař závodu:                 Jméno: MUDr. Luděk Šimeček:   Tel: +420 606 777 127

Dopingová kontrola:     Dopingová kontrola bude prováděna dle pravidel UCI a antidopingového    výboru ČR.

                                        Kde: MKS Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

Další ustanovení:           Závodník se ztrátou 5 minut na peloton, nebo jednoho kola na čelo závodu bude ze závodu odvolán a nebude v závodě klasifikován.

                                        V místě křížení tratě bude silnice pro zachování bezpečnosti rozdělena mobilními překážkami. Závodníci jsou povinni se v těchto místech držet na určené straně vozovky. Úmyslné přejetí do protisměru bude trestáno dle tabulky trestů ČSC a diskvalifikací závodníka.

Mechanická vozidla:      Pořadí mechanických vozidel bude určeno na poradě. Konvojová čísla se budou vydávat po předložení platné licence ČSC pro rok 2020.

Výdej vysílaček:             Na poradě po předložení platné licence národní cyklistické federace pro rok 2020.

Vysílací kanál:                Radiotour bude vysílat na frekvenci UHF CH1 448,490 MHz

Pevný bufet:                   Kde: Ulice Nětčická – Kyjov

Zelená zóna:                   Kde: Na konci města Kyjov ulice Moravská. Je přísný zákaz vyhazování odpadků na trati. Takové jednání bude pokutováno dle tabulky trestů pro národní závody.

Podpisové archy:           Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů, které budou umístěny v prostorách startu 70 minut před startem závodu. Ukončení podpisů 10 minut před startem závodu.

Parkování:                      Informace ohledně parkování naleznete na stránce

Napsat komentář