Carla cup 2022

Pořadatel:  CK DACOM PHARMA KYJOV, ČSC, MĚSTO KYJOV www.ckdacomkyjov.cz
Termín:14.5.2022, 11:00 hodin
Místo konání:Kyjov ul. Komenského třída
Ředitel závodu:Vladimír Hušek                            tel:
Sekretář závodu:Jakub Kratochvíla                      tel:
Velitel trati:Martin Popelka                           tel:
Hlavní rozhodčí:Richard Kratochvíl.                     tel:
Přihlášky:Do 11.5.2022 12:00 na https://csc.sportsoft.cz (mimo kat. příchozích příchozích) Součástí přihlášení je úhrada startovného, přihlášení nabývá platnosti po úhradě startovného. Provedením platby se rozumí připsání finanční částky (startovného) na účet pořadatele. Platbu je možné provést on-line platební kartou. Závodník, který neprovede úhradu startovného do termínu uzávěrky přihlášek, bude považován za nepřihlášeného. Přihláška na místě s navýšením 100 % nejpozději 1,5 hod před startem závodu.   Příchozí: Přihlášky na: https://forms.gle/atzgbTYope9mTEUJ7  (Platba na místě 300 Kč) Přihláška na místě: startovné 350 Kč  
Prezentace:Kde: Sokolovna tř. Komenského 689, 697 01 Kyjov – od 9.00 Výdej startovních čísel končí nejpozději 60 minut před startem kategorie!
Kancelář závodu:Kde: Sokolovna Kyjov   Kdy: 14.5.2022 od 9:00 – do konce závodu  
Start. čísla a čipy:Zádová startovní čísla spolu s čipy je každý závodník povinen po skončeném závodě vrátit v kanceláři závodu. V případě startu 12.5.2022 startovní čísla pro účastníky Techniserv Cup zůstávají. Za ztrátu nebo poškození čipu bude účtován poplatek 3 000 Kč.
Technická porada:Kde: Pivovar Kyjov Kdy: 14.5.2022 v 9:30 hodin
Startovné:On-line platba ve výši: Žáci, Žákyně                     100 Kč Kadeti, Kadetky                200 Kč Junioři, Juniorky a Ženy   300 Kč Platba na místě: Muži a příchozí                300 Kč
Podmínky startu:V Kriterijní lize mohou startovat všichni řádně přihlášení závodníci ročníku narození pro danou kategorii, kteří jsou vybaveni platnou licencí pro rok 2022. Muži: Všichni s platnou licencí pro rok 2022 Příchozí: Všichni řádně přihlášení s kolem v dobrém technickém stavu a přilbou              
Startují: 
       
Kategorie:Počet okruhůBodováníDélka v KmPředpokládaný startPředpokládaný cíl
Žákyně ml.4Každé kolo6,411:00:0011:11:18
Žáci ml.6Každé kolo12,811:21:0011:38:14
Žákyně st.6Každé kolo9,611:48:0012:05:11
Žáci st.12Každé 2.19,212:15:0012:45:30
Kadetky8Každé kolo12,813:05:0013:28:05
Kadeti16Každé 2.25,613:38:0014:16:29
Ženy a juniorky12Každé 2.1614:36:0015:10:22
Junioři18Každé 2.28,815:20:0016:01:30
Příchozí (18 let >)6Každé 2.9,616:11:0016:28:27
Muži24Každé 3.38,416:38:0017:29:39
       
    Trasa závodu:  Městský okruh ulicemi Komenského, Dobrovského, Nádražní. Okruh je dlouhý 1600 m. Okruh bude uzavřen pro veřejnou dopravu od 10:00 hodin až do konce závodu.  
Předpis:Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC, ustanovení rozpisu Carla CUP 2022 a ustanovení rozpisu tohoto závodu. Všichni účastníci závodu startují na vlastní nebezpečí a náklady, a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, policie a rozhodčích. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu, a to z důvodů nepředvídatelných okolností.
Vyhlášení výsledků:První tři závodníci 15 min. po dojezdu kategorie v prostoru startu.  
Účast na pódiu:První tři závodníci v každé kategorii.
Ceny:Muži          1. místo 5000,-   2. místo 3000,-   3. místo 1000,-   4. místo 800,-   5. místo 500,- Ženy         1. místo 1500,-   2. místo 1000,-   3. místo 800,-     4. místo 500,-   5. místo 300,- Junioři      1. místo 1000,-   2. místo 800,-     3. místo 500,- Juniorky   1. místo 1000,-   2. místo 800,-     3. místo 500,- Příchozí   1. místo 1000,-   2. místo 800,-     3. místo 500,- Ostatní kategorie věcné ceny  
Lékař závodu:MUDr. Luděk Šimeček     
Nemocnice v okolí:Nemocnice Kyjov               Tel: +420 518 601 111
Doping:Dopingová kontrola bude probíhat dle pravidel UCI a AVČR. Místo bude upřesněno na poradě.
Další ustanovení:Závodník se ztrátou jednoho kola na čelo závodu bude ze závodu odvolán a nebude klasifikován. Je přísný zákaz vykonávat potřebu mimo místa k tomu určená, což jsou toalety. Je přísný se rozjíždět se po okruhu před startem. Okruh bude otevřen pro rozjíždění od 10:00 do 10:50. Při rozjíždění mimo okruh prosím upozorněte své svěřence, že Jsou v plném provozu a musí dbát silničním předpisům. Je zakázána jízda po chodníku! Za porušení může být závodník vyloučen ze závodu bez nároku na vrácení startovného a také pokutován MP a PČR.
Neutralizace:   Mechanická pomoc:V případě pádu nebo uznané nehody má závodník nárok na 1 okruh neutralizace v prostoru depa. Závodník nemůže po neutralizaci nastoupit do posledního kola závodu. Pevné depo v prostoru startu a cíle
Podpisové archy:Nejsou
GDPR:Účastník závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely evidence na startu a v cíli. Činnost na závodě bude audio-vizuálně dokumentována (publikování fotografií a videí) v rámci jeho redakční a propagační činnosti.
Originál propozice:

Napsat komentář