Techniserv CUP 2022

Pořadatel:  CK DACOM PHARMA KYJOV, ČSC, MĚSTO KYJOV www.ckdacomkyjov.cz 
Termín:15.5.2022, od 9.00 hodin 
Místo konání:Strážovice, Areál Babylon 
Ředitel závodu:Vladimír Hušek                            tel:  
Sekretář závodu:Jakub Kratochvíla                      tel:  
Velitel trati:Martin Popelka                           tel:  
Hlavní rozhodčí:Ondřej Vačkář                            tel:  
Přihlášky:Do 12.5.2022 12:00 na https://csc.sportsoft.cz Součástí přihlášení je úhrada startovného, přihlášení nabývá platnosti po úhradě startovného. Provedením platby se rozumí připsání finanční částky (startovného) na účet pořadatele. Platbu je možné provést on-line platební kartou. Závodník, který neprovede úhradu startovného do termínu uzávěrky přihlášek, bude považován za nepřihlášeného. Přihláška na místě s navýšením 100 % nejpozději 90 minut před startem závodu, nikoliv kategorie! Na místě se může přihlásit jen nespecifikovaný omezený počet startujících. Proto se přihlašujte přes  https://csc.sportsoft.cz   
Prezentace:Kde: Sokolovna Kyjov   Kdy: 14.5.2022 od 9:00 – 17:00 v případě sobotního i startu.                                          Kdy: 14.5.2022 od 13:00 – 17:00 v případě pouze nedělního startu.
možnost i online prezentace přes email abukk@gmail.com
v době od 13:00 do 17:00 hodin  
 
Kancelář závodu:Kde: Sokolovna Kyjov     Kdy: 14.5.2022 od 13:00 – 17:00 Kde: Areál Babylon         Kdy: 15.5.2022 od 06:00 – do konce závodu   
Start. čísla a čipy:Startovní čísla spolu s čipy je každý závodník povinen po skončeném závodě vrátit v kanceláři závodu. Za ztrátu nebo poškození čipu bude účtován poplatek 3 000 Kč. Výdej startovních čísel probíhá: Kde: Sokolovna Kyjov    Kdy: 14.5.2022 od 13:00 – 17:00 Kde: Areál Babylon        Kdy: 15.5.2022 od 06:00 – 07:30 (pouze odprezentovaní závodníci)   
Technická porada:Kde: Kyjovský Pivovar – Komenského třída 596, Kyjov Kdy: SOBOTA 14.5.2022 v 19:00 hodin 
Startovné:On-line platba ve výši: Žáci, Žákyně                     100 Kč Kadeti, Kadetky                200 Kč Junioři, Juniorky a Ženy   300 Kč Závodníci nepřihlášení v řádném termínu uhradí startovné + manipulační poplatek ve výši 100% startovného.   
Podmínky startu:V Českém poháru mládeže a žen mohou startovat všichni řádně přihlášení závodníci  ročníku narození pro danou kategorii, kteří jsou vybaveni platnou licencí pro rok 2022. V případě sjednocení jednotlivých kategorií budou body uděleny dle redukovaného pořadí (tzn. prvních 50/30 v každé kategorii). V případě nízkého počtu přihlášených dívek (méně než 15), budou tyto kategorie sloučeny s chlapci. 
Startují:Kat.f               Kategorie Délka okruh Počet okruhů Vzdálenost Start Pravd. Cíl Vlna St_žáci a 14,9 km 3 44,7 km 9:00 10:21 1 Kadetky 14,9 km 3 44,7 km 9:03 10:28 St_žačky 14,9 km 2 29,8 km 9:05 9:59 Ml_žáci a Ml. žákyně 14,9 km 1 14,9 km 9:08 9:35 Junioři 14,9 km 6 89,4 km 10:35 12:56 2 Kadeti 14,9 km 4 59,6 km 10:38 12:17 Ženy a juniorky 14,9 km 5 74,5 km 10:41 12:56 
  Trasa závodu:  Okruh: Strážovice – Věteřov – Sobůlky – Strážovice Délka ohruhu:14,9 km, převýšení 260 m Ostrý start: Parkovací plocha areálu Babylon Cíl: Areál Babylon – sil. 54   
Předpis:Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC, ustanovení rozpisu Techniserv CUP 2022 a ustanovení rozpisu tohoto závodu. Všichni účastníci závodu startují na vlastní nebezpečí a náklady, a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, policie a rozhodčích. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu, a to z důvodů nepředvídatelných okolností. V případě přestupků bude postupováno dle tabulky trestů ČSC.   
Vyhlášení výsledků:První tři závodníci v každé kategorii.   
Účast na pódiu:Do 15 min. po dojezdu prvního závodníka dané kategorie. 
Ceny:Ženy         1. místo 1500,-   2. místo 1000,-   3. místo 800,-   4. místo 500,-   5. místo 300,- Junioři      1. místo 1000,-   2. místo 800,-     3. místo 500,- Juniorky   1. místo 1000,-   2. místo 800,-     3. místo 500,- Ostatní kategorie – věcné ceny   
Lékař závodu:MUDr. Luděk Šimeček:        
Nemocnice v okolí:Nemocnice Kyjov               Tel: +420 518 601 111   
Doping:Antidopingová kontrola bude probíhat dle pravidel UCI a AVČR v prostoru Areálu Babylon   
Další ustanovení:Závodník se ztrátou 10 minut na peloton nebo jednoho kola na čelo závodu bude ze závodu odvolán a nebude v cíli závodu klasifikován.   
Mech. Vozidla:Čísla na mechanické vozy se rozdávají a losují na poradě 14.5.2022 v 19:00. Vyzvednutí čísla mimo poradu není možné.   
Radiotour:Radiotour bude vysílat na frekvencích UHF: CH1: 448,490 MHz, CH2: 448,570 MHz, CH3: 448,610 MHz.   
Pevný bufet:Strážovský kopec   
Zelená zóna:Za cílem, začátek obce Strážovice   
Podpisové archy:V prostoru startu 45 min. před startem a podpisy budou ukončeny 10 min. před startem. 
 GDPR:            Účastník závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely evidence na startu a v cíli. Činnost na závodě bude audio-vizuálně dokumentována (publikování fotografií a videí) v rámci jeho redakční a propagační činnosti.    
Originál propozice

Napsat komentář